[masp][/masp] [giaban]280,000₫[/giaban] [giacu]300,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]-Điện áp vào: 100-240V~50-60Hz 
-Điện áp ra: 19.5V-4.62A 
-Hiệu năng: 90W 
-Kích Thước Chân Sạc: 7.4mm * 5.0mm Có Kim 
-Ổ cắm: 3 Chân  [/cauhinh] [chitietsp]-Điện áp vào: 100-240V~50-60Hz 
-Điện áp ra: 19.5V-4.62A 
-Hiệu năng: 90W 
-Kích Thước Chân Sạc: 7.4mm * 5.0mm Có Kim 
-Ổ cắm: 3 Chân  [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F