[masp][/masp] [giaban]280,000₫[/giaban] [giacu]300,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]• Chân cắm : 5.5*2.5mm chân thường 
• Input : 100-240v ~1.6A 50-60 Hz 
• Output : 19v-4.7a-90w 
• Fullbox : 1 bộ sạc + 1 dây nguồn + box  [/cauhinh] [chitietsp]• Chân cắm : 5.5*2.5mm chân thường 
• Input : 100-240v ~1.6A 50-60 Hz 
• Output : 19v-4.7a-90w 
• Fullbox : 1 bộ sạc + 1 dây nguồn + box  [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F