[masp][/masp] [giaban]Liên Hệ[/giaban] [giacu]2,000,000đ[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]Sử dụng có các dòng latop
-ACER: 5736 5738 5739 5740 5741 5743 5750 E1-521 E1-531 E1-571 ES1-511 V3-571
-ASUS: A52 A53 K52 K53 K55 X551 X55 Z54
-DELL: 1545 1564 3520 5520 1015 2520 3500 3550 3560 1555 1558 L501X L502X
M4600 M4700 M4800  A860 N5010 N5040 N5050 N5110 E55420 E5530 E6520 E6530
-HP 610 620 630 650 G56 G60 G61 G62 4520S 4530S 4540S 6550B 6560B 6570B
G6-10 G6-20 CQ56 CQ57 CQ58 CQ60 CQ61 CQ6215-D0 HP2000 250G1 250G2
8540P 8560P 8570P  [/cauhinh] [chitietsp]Sử dụng có các dòng latop
-ACER: 5736 5738 5739 5740 5741 5743 5750 E1-521 E1-531 E1-571 ES1-511 V3-571
-ASUS: A52 A53 K52 K53 K55 X551 X55 Z54
-DELL: 1545 1564 3520 5520 1015 2520 3500 3550 3560 1555 1558 L501X L502X
M4600 M4700 M4800  A860 N5010 N5040 N5050 N5110 E55420 E5530 E6520 E6530
-HP 610 620 630 650 G56 G60 G61 G62 4520S 4530S 4540S 6550B 6560B 6570B
G6-10 G6-20 CQ56 CQ57 CQ58 CQ60 CQ61 CQ6215-D0 HP2000 250G1 250G2
8540P 8560P 8570P  [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F