[masp][/masp] [giaban]4,090,000₫[/giaban] [giacu]4,500,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]♦ Bo mạch : Gigabyte/ ASUS H81
♦ Bộ xử lý : Intel Core i5-4590
♦ Tản Nhiệt : Fan Intel
♦ Bộ nhớ : DDR3 8GB/1600MHz 
♦ Đĩa cứng :  128G (NEW)
♦ Đồ họa : Đồ họa HD Intel® 4600
♦ Nguồn : 350W(NEW)
♦ Case : (NEW) [/cauhinh] [chitietsp] [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F