[masp][/masp] [giaban]200,000₫[/giaban] [giacu]250,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]Băng tần mạng: 2.4GHz

Loại thiết bị: USB Wifi

Tốc độ Wifi:  150 Mbps

Chuẩn mạng: Không có

Số cổng: 1 cổng USB 2.0

Kích thước:  Dài 2.1 cm - Rộng 1.5 cm - Dày 0.8 cm [/cauhinh] [chitietsp] [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F