[masp][/masp] [giaban]520,000₫[/giaban] [giacu]590,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]Chuẩn SSD: M.2 2280 SATA III (OEM)
Tốc độ đọc: 530 MB/s
Tốc độ ghi: 490 MB/s [/cauhinh] [chitietsp]Chuẩn SSD: M.2 2280 SATA III (OEM)
Tốc độ đọc: 530 MB/s
Tốc độ ghi: 490 MB/s[/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F