[masp][/masp] [giaban]3,600,000₫[/giaban] [giacu]3,800,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]ên Thương Hiệu (brand) SamSung
Tên (Model) LS32F351
Kích Thước Màn Hình (Viewable Size) 32inch Wide
Tấm Nền (Type) LED PLS
Độ Đáp Ứng(Response Time) 5ms
Tần Số (Frequency) 60Hz
Độ Phân Giải (Resolution) 1920x1080
Góc Xem (Viewing Angle) 178º horizontal, 178º vertical
Kết Nối (Signal) 2x HDMI
Điện (Power) Adaptor [/cauhinh] [chitietsp] [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F