[masp][/masp] [giaban]1,950,000₫[/giaban] [giacu]2,000,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]Tên Thương Hiệu (brand) LG
Tên (Model) 22MP47
Kích Thước Màn Hình (Viewable Size) 21.5inch Wide
Tấm Nền (Type) TN-LED
Độ Đáp Ứng(Response Time) 5ms
Tần Số (Frequency) 60Hz
Độ Phân Giải (Resolution) 1920x1080
Góc Xem (Viewing Angle) 170º horizontal, 160º vertical
Kết Nối (Signal) VGA , DVI
Điện (Power) Adaptor [/cauhinh] [chitietsp] [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F