[masp][/masp] [giaban]11,700,000₫[/giaban] [giacu]11,900,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh] Intel i3-1125G4 2-Core
 Ram 4GB DDR4
 SSD 128GB PCIe SSD
 VGA Intel UHD Graphics
 Màn Hình 14" Full HD (1920x1080)
 Win 10 Home [/cauhinh] [chitietsp] Intel i3-1125G4 2-Core
 Ram 4GB DDR4
 SSD 128GB PCIe SSD
 VGA Intel UHD Graphics
 Màn Hình 14" Full HD (1920x1080)
 Win 10 Home [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F