[masp][/masp] [giaban]490,000₫[/giaban] [giacu]550,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Fuller
Model:E900
Dung lượng:128 GB
Đọc/Ghi ngẫu nhiên:97k/80k IOPS
Đọc tuần tự:540 MB/s
Ghi tuần tự:500 MB/s
NAND Flash:Tlc
Chuẩn:Sata III 6Gbit/s, 2.5 Inch, 6.8mm [/cauhinh] [chitietsp]Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Fuller
Model:E900
Dung lượng:128 GB
Đọc/Ghi ngẫu nhiên:97k/80k IOPS
Đọc tuần tự:540 MB/s
Ghi tuần tự:500 MB/s
NAND Flash:Tlc
Chuẩn:Sata III 6Gbit/s, 2.5 Inch, 6.8mm [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F