[masp][/masp] [giaban]790,000₫[/giaban] [giacu]850,000₫[/giacu] [khuyenmai] P [/khuyenmai] [cauhinh]- Dung lượng:256GB
- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 540MB/s/420MB/s
- Chuẩn giao tiếp:Sata III 6Gb/s [/cauhinh] [chitietsp]- Dung lượng:256GB
- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 540MB/s/420MB/s
- Chuẩn giao tiếp:Sata III 6Gb/s [/chitietsp]

Ant Mobile
VI TÍNH TẤN PHÁT
Uy Tín Tạo Niềm Tin
F